"Szkoła uczniostwa" i "Szkoła świadków" o. Bogdana Kocańdy OFMConv

"Szkoła uczniostwa" i "Szkoła świadków" o. Bogdana Kocańdy OFMConv

Pragnę polecić książki ojca Bogdana Kocańdy, franciszkanina, egzorcysty, kierownika duchowego. Można je nabyć przez Fundację Rodzina w Służbie Człowieka ul. Franciszkańska 1, 34-322 Rychwałd,  zamówienia tel. 511 380 403 e-mail: fundacja.rsc@franciszkanie.pl

Poniżej znajdą Państwo recenzję Piotra Waloszczyka na temat tych publikacji:

Szkoła Uczniostwa i Szkoła Świadków

Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem…” (J 15,16)

Pójście za Jezusem i zostanie Jego uczniem to osobisty i świadomy wybór. To odpowiedź na wezwanie i zaproszenie Jezusa, który pierwszy nas wybrał ale też dał nam wolność odpowiedzi. To właśnie decyzja – płynąca prosto z serca z pełną świadomością kim jesteśmy i dokąd zmierzamy – jest siłą napędową chrześcijaństwa. Kościoły narodowe i masowe chrześcijaństwo przechodzą obecnie ewolucję w stronę chrześcijaństwa mniejszego, wspólnotowego i bardziej świadomego. Wiara oparta jedynie na elementach ludzkiej tradycji, wychowaniu i przyzwyczajeniach międzypokoleniowych, w konfrontacji z siłami antychrześcijańskimi: dyskryminacją, uciskiem, prześladowaniami czy też pokusie atrakcyjnego życia w świecie, po prostu upada. Pozostają wyspy małych wspólnot chrześcijan na morzu współczesnego pogaństwa.

My, chrześcijanie żyjący w Polsce, pragnący podążać za Jezusem, mamy do dyspozycji niezliczoną ilość materiałów: dokumentów Kościoła Katolickiego, dzieł świętych, książek, rekolekcji internetowych, przedstawiające różne formy duchowości. Wszystko to jest niezmiernie ubogacające i wartościowe, ale dla osób przechodzących swoje radykalne nawrócenie może przytłaczać swoją mnogością i różnorodnością tematów.

Na pomoc rodzącym się na nowo chrześcijanom i powstającym wspólnotom przychodzą publikacje o. Bogdana Kocańdy OFMConv: „Szkoła Uczniostwa” i „Szkoła Świadków”. Jest to konkretna droga wzrastania i wiedza do przepracowania skupiająca w sobie to co najważniejsze dla ucznia i świadka Jezusa. Tak jak Kerygmat jest esencją chrześcijaństwa porządkującym i nadającym znaczenie wszelkim działaniom, tak droga zaproponowana przez o. Bogdana prowadzi systematycznie do wzrostu duchowego i przybliżenia nauk naszego Mistrza. Wiele osób żyje w momencie przełomu życiowego, pomiędzy nawróceniem a czekającą ich dalszą drogą. Nawrócenie będące nierzadko owocem różnych kursów ewangelizacyjnych pozostawia ludzi otwartych i głodnych wiedzy i wzrostu duchowego. Kurs „Szkoła Uczniostwa” jest pierwszą i podstawową drogą formacji nawiązującą stylem do kursu Alpha oraz prowadzącą dalej nawróconych. Składa się z trzech elementów: wykładu , pracy w małych grupach i indywidualnej pracy w domu przez każdy dzień pomiędzy cotygodniowymi spotkaniami. „Szkoła Uczniostwa” obejmuje piętnaście tematów, po jednym na każde tygodniowe spotkanie:

 1. Co to znaczy być uczniem Chrystusa?
 2. Uczeń Chrystusa ufa Duchowi Świętemu.
 3. Uczeń Chrystusa wierzy i żyje według Objawienia Bożego.
 4. Uczeń Chrystusa jest przyobleczony w zbroję światła (życie moralne).
 5. Uczeń Chrystusa modli się w Duchu.
 6. Uczeń Chrystusa to człowiek pokorny (cierpliwość bycia uczniem).
 7. Uczeń Chrystusa żyje w autorytecie Boga, Kościoła Katolickiego i wspólnoty.
 8. Czas adoracji Najświętszego Sakramentu: Złóż głowę na ramieniu Mistrza – pisanie deklaracji uczniowskiej.
 9. Czas modlitwy o uzdrowienie. Wprowadzenie: Panu zależy na mnie.
 10. Nikt nie może podjąć walki, jeśli nie wierzy w zwycięstwo.
 11. Uczeń Chrystusa a rozwój życia duchowego
 12. Czas Misterium Kościoła (Triduum Paschalne i Wielkanoc we własnej parafii).
 13. Uczeń Chrystusa jest sługą dla innych.
 14. Uczeń Chrystusa jest w Kościele dla sakramentów, nie dla ideologii.
 15. Uczeń Chrystusa żyje dla Pana.
 16. Eucharystia, agapa i podsumowanie.

Praca w grupach oraz indywidualna praca w domu jest mocno osadzona na tekstach biblijnych. Prezentowana książka zawiera bardzo bogaty zestaw sigli na poruszane tematy oraz metody pracy nad tymi tekstami. Już samo to bogactwo sprawia, że publikacja jest warta przepracowania indywidualnie przez tych, którzy nie biorą udziału w samym kursie. Nie mniej jednak dopiero uczestnictwo w kursie otwiera pełny potencjał formacyjny proponowanych treści. Nie do przecenienia są prace w małych grupach, gdzie każda osoba wnosi pewną wartość ubogacającą pozostałych uczestników. Nawiązują się relacje i przyjaźnie owocujące poczuciem życia wspólnotowego, gdzie każdy może liczyć na wsparcie i modlitwę. To właśnie tu rodzi się Kościół małych wspólnot.

„… gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi»”. (Dz 1,8)

Po pierwszym etapie działalności Jezusa, któremu towarzyszyli Jego uczniowie, przyszedł czas na posłanie ich w świat, gdzie mieli świadczyć o Jezusie, nauczać, uzdrawiać i wypędzać złe duchy (Mk 6,7-13). Obiecał im również przed wniebowstąpieniem, że otrzymają moc od Ducha Świętego i staną się Jego świadkami.

Drugim kursem po „Szkole Uczniostwa”, jest „Szkoła Świadków”. To dziesięciotygodniowy cykl spotkań odbywający się w tej samej formule co pierwszy tj.: wykład, praca w małych grupach, indywidualna praca w domu. Narzędziem w tym kursie jest drugi tom autorstwa o. Bogdana Kocańdy OFMConv „Szkoła Świadków” zawierający materiały z następujących tematów:

 1. Świadek Chrystusa wskazuje na Jego pochodzenie – Maryja.
 2. Świadek Chrystusa dzieli się faktem odnalezienia Mesjasza – Andrzej Apostoł.
 3. Świadek Chrystusa staje się na pustyni Jego głosem – Jan Chrzciciel.
 4. Świadek Chrystusa jest odważny w Duchu – Piotr Apostoł.
 5. Świadek Chrystusa żyje w mocy i mądrości krzyża – Paweł Apostoł.
 6. Świadek Chrystusa przez całe życie wzrasta w poznawaniu Jezusa – Paweł Apostoł.
 7. Świadek Chrystusa sprzedał ziemię, którą posiadał – Barnaba.
 8. Świadek Chrystusa cały angażuje się w misję – Łukasz Ewangelista.
 9. Świadek Chrystusa wiernie przekazuje orędzie zbawienia – Marek Ewangelista.
 10. Świadek Chrystusa to uczeń umiłowany i wierny w Panu – Tymoteusz.
 11. Eucharystia, agapa i podsumowanie.

Powyższe zagadnienia dotyczące bycia świadkiem Chrystusa opierają się na świadectwie najbliższych Jezusowi osób. O ile pierwszy kurs formował uczniów, o tyle ten, skupia się na ich wzrastaniu do dawania świadectwa światu i wyjścia na zewnątrz. Wszyscy żyjemy w świecie i stykamy się nie tylko z ludźmi wiary, ale też z osobami niewierzącymi, obojętnymi czy pogubionymi. Nasze osobiste świadectwo jest pierwszą widoczną formą ewangelizacji, która może kogoś przyciągnąć do Jezusa. Stajemy się wówczas uczestnikami biblijnego wezwania: „Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu!” (Mk 16,15).

Omawiane powyżej dwa tomy zeszytów formacji duchowej: „Szkoła Uczniostwa” i „Szkoła Świadków” stanowią podstawę programową dla kursów o tej samej nazwie wchodzących w skład autorskiego projektu „Akademia Wiary”, realizowanym we wspólnocie charyzmatyczno-ewangelizacyjnej „Thalita Kum” w Rychwałdzie. Cykl ten obejmuje w sumie pięć kursów:

 1. Szkoła Uczniostwa
 2. Szkoła Świadków
 3. Szkoła Charyzmatów
 4. Szkoła Budowania Wspólnoty
 5. Szkoła Liderów.

Zapraszam Cię do włączenia się w budowanie Kościoła, siebie, własnej rodziny, wspólnoty, do przemiany środowisk życia własnym świadectwem. Prezentowane materiały wraz z samym kursem to konkretna pomoc w drodze Kościoła założonego przez naszego Pana. Tu i teraz rozpoczynamy niezwykłą podróż oraz nowe życie w Chrystusie. Podróż mającą początek na ziemi a kontynuację w niebie. Czy może być coś w życiu bardziej fascynującego?

Leave a reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *