Galilea

Galilea to, jak w większości wiemy, kraina geograficzno-historyczna w północnym Izraelu. Kraina, w której żył i wychowywał się Jezus. W której uczynił pierwszy cud. Z której pochodzili apostołowie.

A z drugiej strony to miejsce spotkania ze Zmartwychwstałym Panem. Miejsce, w którym można zobaczyć prawdziwego, kochającego, żyjącego Boga-Człowieka.

I dział zatytułowany „Galilea” poświęcę historiom ludzi, którzy mieli szczęście Go spotkać. Spotkanie to przemieniło ich serce i życie, a teraz chcą swoją radością dzielić się innymi. Nie będą to jedynie opowieści o braciach i siostrach ze Wspólnoty Chrystusa Zmartwychwstałego, do której oboje z mężem należymy, choć pewnie oni właśnie będą stanowili większość.

I ufam, że w ten sposób będę też realizować charyzmat naszej wspólnoty, niosąc radość i nadzieję każdemu człowiekowi. Nadzieję, mającą swoje źródło w Zmartwychwstaniu Pana, który mówi, że nie wszystko stracone. Że możemy – dzięki Jego miłości zacząć wszystko od nowa, że On może wszystko przemienić.

Dlatego, drogi Czytelniku, spodziewaj się wielkich rzeczy, choć opisanych prostymi słowami. Bo i Twoje życie Jezus chce przemienić.